Isskolen - NVE

Isskolen er laget for å øke kunnskapen som trengs for å ferdes på is. Du finner innholdet på Varsom.no, NVEs nettsted for naturfarer.

Dette vil vi unngå!

Start fullversjonen av Isskolen på Varsom


Foto: Ragnar Ekker -  NVEs sikkerhetskurs, Sundvollen, februar 2010