Hydrologiske data - NVE

Hydrologiske sanntidsdata på mobil, brett og PC finner du med Sildre:


Sildre kom i ny versjon i april 2021 –

Den gamle versjonen vil en periode være tilgjengelig på https://retro-sildre.nve.no/

 

Grafer og tabeller fra NVEs målestasjoner.

Grafene oppdateres hver time. Data registreres alltid i norsk normaltid (vintertid).

Sanntidsdata er ikke kvalitetskontrollert, og brukes på eget ansvar!