Populærvitenskaplige artikler - NVE

Andreassen, L.M og T. Nagy. 2019. Sentinel satellittbilder til å kartlegge og overvåke breer. Posisjon, nr. 4 2019, s 7. https://issuu.com/geoforum/docs/posisjon_2019_4

Andreassen, L.M. og P. Weber. Historiske kart over Norge avslører breenes utvikling. 
Aftenposten papirutgave 29. oktober 2019.
Nettsak: https://www.aftenposten.no/viten/i/4qG55g/historiske-kart-over-norge-avsloerer-breenes-utvikling

Andreassen, L.M., H. Elvehøy og B. Kjøllmoen. Norske breer har minket kraftig i år.
Aftenposten papirutgave 4. desember 2018.
Nettsak: https://www.aftenposten.no/viten/i/G19dxJ/Norske-breer-har-minket-kraftig-i-ar

Ødegaard, R.S., A. Nesje, K. Isaksen, L.M. Andreassen, T. Eiken. Norges eldste is er 7600 år gammel. Aftenposten, 8/9. mars 2017 (papir og nett). Nettsak: https://www.aftenposten.no/viten/i/Vnd3p/norges-eldste-is-er-7600-aar-gammel

Andreassen, L.M., H. Elvehøy, R. Engeset, B. Kjøllmoen. 2015. Norske isbreer minker - situasjonen er langt verre enn antatt, Aftenposten, 14/15. desember 2015 (papir og nett).

Winsvold, S. H. & L.M. Andreassen. 2015. Breendringer i hele Norge. Klima  (Artikkel)

Andreassen, L.M. & S.H. Winsvold. 2012. Norske breer kartlagt. Klima 6/2012, 16-18. (pdf)

Melvold, K., T. Laumann and A. Nesje. 2011. Kupert landskap under Hardangerjøkulen. GEO, 36-37.

Andreassen, L.M., B. Kjøllmoen, K. Melvold, S.H. Winsvold, Ø. Nordli, A. Rasmussen. 2010. Stor nedsmelting av breene i Finnmark. Klima 6/2010, 4-5. (pdf)

Andreassen, L.M. 2009. Storbreen blir mindre. Klima 4/2009, 18-19. (pdf)

Andreassen, L.M., H. Elvehøy, B. Kjøllmoen. 2007. Norges isbreer minket kraftig i 2006. Cicerone 2/2007, 8-9. (pdf)

Andreassen, L.M., H. Elvehøy, B. Kjøllmoen, 2005. Store endringer i Norges isbreer. Cicerone 2/2005, 12-14. (pdf)