Ny rapport – Glaciological investigations in Norway 2019 - NVE

NVE presenterer resultater fra målinger på norske breer i 2019. Rapporten beskriver hovedsakelig målinger av breenes massebalanse og lengdeendringer. I tillegg kan man finne informasjon om måling av brebevegelse, jøkulhlaup og meteorologiske målinger ved enkelte breer. Rapporten beskriver også målinger fra Svartisen Subglasiale Observatorium under Engabreen.

Juvfonne, en liten isfonn i Jotunheimen fotografert den 27. august 2019. Massebalanse og arealendringer er målt siden 2010. Foto: Liss M. Andreassen.

Massebalanse

Massebalansen ble målt på 11 breer i Norge i 2019 – to i Nord-Norge og ni i Sør-Norge. Seks av breene i Sør-Norge (Ålfotbreen, Nigardsbreen, Rembesdalskåka, Storbreen, Hellstugubreen og Gråsubreen) og én av breene i Nord-Norge (Engabreen), har målinger tilbake til 1970 eller tidligere. Disse sju breene med måleserier lengre enn 30 år er klassifisert som referansebreer av World Glacier Monitoring Service.

For alle seks referansebreene i Sør-Norge ble vinterbalansen mindre enn gjennomsnittet for referanseperioden 1981-2010. I Nord-Norge hadde Engabreen større vinterbalanse enn gjennomsnittet. Gråsubreen hadde relativt minst vinterbalanse med 34 % av referanseperioden. Hellstugubreen fikk den minste vinterbalansen (0,6 m v.ekv.) siden målingene startet i 1962. Sommerbalansen ble større enn gjennomsnittet for alle sju referansebreene. Gråsubreen hadde relativt størst sommerbalanse med 169 % av referanseperioden. Som en konsekvens av lite snø og mye smelting ble det negativ massebalanse for alle seks referansebreene i Sør-Norge, og av disse seks breene hadde Ålfotbreen størst underskudd med −2,4 m v.ekv. Hansebreen hadde det største underskuddet av alle de målte breene med −3,0 m v.ekv. Hellstugubreen og Gråsubreen hadde det tredje største underskuddet som er målt siden målingene startet i 1962.

Lengdeendringer

Lengdeendringer ble målt på 26 breer i Sør-Norge og 10 breer i Nord-Norge. Alle 36 breutløperne hadde tilbakegang. Størst tilbakegang ble målt på Gråfjellsbrea (82 m) og Nigardsbreen (81 m).

Referanse 

Bjarne Kjøllmoen (Ed.), Liss M. Andreassen, Hallgeir Elvehøy and Miriam Jackson, 2020: Glaciological investigations in Norway 2019, NVE Rapport 34-2020, 86 pp +app.

Rapporten for 2019 og kan lastes ned her sammen med tidligere rapporter i serien.