Du finner varslingstjenestene for flom, jordskred, is og snøskred, med daglige varsling av aktsomhetsgrader og faregrader, på varsom.no

varsom.no

www.varsom.no er din kilde til varsling av naturfarer i Norge.

Varsler fra varsom.no

NVEs hovedmål 5 - Strategi 2012-2016

NVE skal bedre samfunnets evne til å håndtere flom- og skredrisiko.

Flomvarsling

NVE har ansvaret for den nasjonale flomvarslingstjenesten og har døgnkontinuerlig beredskapstelefon for flom- og skredsituasjoner. NVEs regionkontor kan bistå det regionale og lokale beredskapsapparat i en beredskapssituasjon.

Døgntilgjengelig telefon: 404 36 000 (ikke sms)

Epost: flomvarsling@nve.no

 

Jordskredvarsling

Jordskredvarsling i Norge ble operativt i 2013. Formålet er å unngå tap av liv og verdier som følge av jord-, sørpe og flomskred. Vi utarbeider jordskredvarsler som beskriver aktsomhetsnivå og skredtype på regionalt nivå (fylke og gruppe av kommuner).

08.00 - 21.00 alle dager: 400 28 777 (ikke sms)

Epost: jordskredvarsling@nve.no

Snøskredvarsling

Snøskredvarslingen i Norge utgir varsler etter internasjonal standard. Formålet med varslingen er å unngå tap av liv og verdier som følge av snøskred. Snøskredvarslingen i Norge utarbeider snøskredvarsler daglig som beskriver faregrad, skredproblem og utsatt terreng for hvert varslingsområde.

07.00 - 20.00 alle dager: 488 80 100 (ikke sms)

Epost: snoskredvarsling@nve.no

Isvarslingen

Disse personene er med i faggruppen for is og vanntemperatur, og vil gjøre sitt beste for å svare på spørsmål om vanntemperatur og isforhold.

Navn Mobil Kontor e-post
Ånund Sigurd Kvambekk 996 09 036 22 95 93 12 aask@nve.no
Kjetil Melvold 905 59 474 22 95 98 98 kjme@nve.no
Ragnar Ekker 975 73 438 22 95 90 91 raek@nve.no

xGeo

Ekspertverktøy som brukes til beredskap, overvåking og varsling av flom, jordskred og snøskred.

Andre karttjenester fra NVE