Oversikten er delvis basert på NVEs kartlegging av faresoner, behov som avdekkes gjennom flom- og skredhendelser og søknader fra kommuner.

Oversikten viser identifiserte behov for tiltak med kostnadsoverslag i størrelsesorden 5 millioner kroner og høyere.

Kostnadsoverslagene er foreløpige, og NVE har ikke vurdert tekniske løsninger eller samfunnsøkonomisk nytte for alle tiltakene. Generelt er det god samfunnsøkonomi i å forebygge fremfor å reparere skadene.

Oversikten er ikke fullstendig, men gir en indikasjon på at behovet er stort.

En rekke tiltak vil ha lavere kostnad enn 5 millioner kroner. Kommunene kan ha oversikt over behov som ikke er meldt til NVE. En slik oversikt vil kontinuerlig endres som følge av gjennomføring av tiltak og ny informasjon om fareområder.

 

Fylke

Kommune

Behov for flom- og skredsikringstiltak

Kostnadsoverslag

Akershus

Bærum

Flomsikring Isielva ved Vøyenenga

45 000 000

Akershus

Fet

Flomsikring Glomma ved Fetsund

30 000 000

Akershus

Flere

Sikring av kartlagte kvikkleiresoner

50 000 000

Akershus

Sørum

Skredsikring

5 000 000

Aust- og Vest-Agder

Flere

Utredning av tiltak etter Sørlandsflommen (Vassdragene Tovdal, Otra, Audna, Lyngdal, Mandal, Søgne)

Ikke estimert

Aust- og Vest-Agder

Flere

Sikring av kartlagte kvikkleiresoner

50 000 000

Buskerud

Kongsberg

Sikring av kvikkleiresoner Hvittingfoss

30 000 000

Buskerud

Nedre Eiker

Flomsikring Mjøndalen og sikring av kvikkleiresoner

200 000 000

Buskerud

Øvre Eiker

Sikring av kvikkleiresoner

30 000 000

Finnmark

Alta

Sikring av kvikkleiresoner Alta

25 000 000

Finnmark

Hammerfest

Snøskredsikring Hammerfest

50 000 000

Finnmark

Loppa

Skredsikring

20 000 000

Hedmark

Elverum

Flomsikring Glomma ved Heradsbygda

10 000 000

Hedmark

Hamar

Flomsikring ved Mjøsa

30 000 000

Hedmark

Kongsvinger

Flomsikring Glomma

30 000 000

Hedmark

Ringsaker

Flomsikring Brumunda gjennom Brumunddal sentrum

50 000 000

Hedmark

Stor-Elvdal

Flomsikring Glomma ved Granrud-Nesset

5 000 000

Hedmark

Tynset

Flomsikring Glomma ved Tynset

10 000 000

Hedmark og Oppland

Flere kommuner

Vedlikehold eksisterende flomverk og pumper

150 000 000

Hordaland

Bergen

Flomsikring Nestunvassdraget

80 000 000

Hordaland

Odda

Flomsikring Sandvinvatnet, Skredsikring Tveitanuten

45 000 000

Hordaland

Ullensvang

Skredsikring Vikebygd

Ikke estimert

Hordaland

Voss

Flomsikring Vossovassdraget

Ikke estimert

Møre og Romsdal

Hareid

Gjerdeelva

5 000 000

Møre og Romsdal

Vestnes

Skredsikring Tomrefjorden

40 000 000

Møre og Romsdal

Volda

Flom- og skredsikring Volda

30 000 000

Møre og Romsdal

Ørskog kommune

Flom og skredsikring Ørskog

10 000 000

Nordland

Bodø

Flomsikring Bodøelva

50 000 000

Nordland

Hemnes

Sikring av kvikkleiresoner Engesmoen, Kattuglmoen, Auringmoen, Røssåga ved Solhaug

15 000 000

Nordland

Rana

Sikring av kvikkleiresone Ytrabekken

10 000 000

Nord-Trøndelag

Levanger

Flomsikring Levanger sentrum, Kvikkleiresikring Ytterøya og Levangerelva

15 000 000

Nord-Trøndelag

Meråker

Sikring av Kvernbekken i kvikkleiresone Knippet og Merakernes

10 000 000

Nord-Trøndelag

Namsos mf

Sikring av kvikkleiresoner Namsen

20 000 000

Nord-Trøndelag

Overhalla

Sikring av kvikkleiresoner Reina

5 000 000

Nord-Trøndelag

Steinkjer

Sikring av kvikkleiresoner Ogna

10 000 000

Nord-Trøndelag

Stjørdal mfl

Flomsikring Stjørdalselva, Kvikkleiresikring Leksa, Trælstad, Mona, m.m.

70 000 000

Nord-Trøndelag

Verdal

Flomsikring Vuku sentrum, Verdalselva, Kvikkleiresikring Stiklestad

30 000 000

Oppland

Gausdal

Flere flomsikringstiltak

25 000 000

Oppland

Gran

Flomsikring Vigga ved Brandbu

35 000 000

Oppland

Kommuner i Gudbrandsdalen

Sikring av kartlagte skredfareområder

30 000 000

Oppland

Lom

Skredsikring Ulstadkleiva

25 000 000

Oppland

Nord-Fron

Flomsikring og skredsikring

40 000 000

Oppland

Ringebu

Flomsikring Våla ved Vålebrua

5 000 000

Oppland

Sel

Flomsikring Otta og Lågen

45 000 000

Oppland

Sør-Fron

Skredsikring

5 000 000

Oppland

Øyer

Flere flom/erosjonsikringstiltak

40 000 000

Rogaland

Bjerkreim

Flomsikring Vikeså

25 000 000

Rogaland

Eigersund

Flomsikring Egersund

15 000 000

Rogaland

Flomsikring Hå

80 000 000

Rogaland

Lund

Flomsikring Moi

100 000 000

Rogaland

Sokndal

Flomsikring Sokndalen

150 000 000

Sogn og Fjordane

Aurland

Flomsikring Flåm

Ikke estimert

Sogn og Fjordane

Gloppen

Flomsikring Sandane og Skredsikring

20 000 000

Sogn og Fjordane

Hornindal

Flomsikring Vikelva

10 000 000

Sogn og Fjordane

Lærdal

Lærdalselva

40 000 000

Sogn og Fjordane

Stryn

Flom og skredsikring

30 000 000

Sogn og Fjordane

Vik

Skredsikring Stadheimselva

10 000 000

Svalbard

Longyearbyen

Skredsikring Longyearbyen og flomsikring Longyearelva

150 000 000

Sør-Trøndelag

Klæbu

Sikring av kvikkleiresone Håggåbekken

20 000 000

Sør-Trøndelag

Melhus

Sikring av kvikkleiresoner Møsta, Rødde og Klett

35 000 000

Sør-Trøndelag

Rissa

Sikring av kvikkleiresone Prestelva i Statbygd

10 000 000

Sør-Trøndelag

Skaun

Sikring av kvikkleiresoner Viggja i Skaun

10 000 000

Sør-Trøndelag

Trondheim

Sikring av kvikkleiresoner Leira, Byneset, Rosten, Kolstad, Saupstad, Romuldslia, flomsikring Nidelva

50 000 000

Telemark

Skien og Porsgrunn

Sikring av kvikkleiresoner i Skien og Porsgrunn

80 000 000

Troms

Kåfjord

Skredsikring Samuelsberg, Olderdalen og Kåfjordalen

20 000 000

Troms

Tromsø

Kvikkleiresoner Tromsø

10 000 000

Vest-Agder

Kvinesdal

Flomsikring Liknes

80 000 000

Vest-Agder

Sirdal

Flomsikring Tonstad

30 000 000

Østfold

Moss

Flomsikring Vansjø/Mosseelva.

10 000 000

 Sum    

2 500 000 000