Flomproblematikk i Glommavassdraget og Drammensvassdraget - NVE

Manøvrering og flomproblematikk er aktuelt for alle regulerte vassdrag. NVE har foreløpig laget en oversikt over problematikken for to av våre største og mest flomutsatte vassdrag på Østlandet; Glommavassdraget og Drammensvassdraget.

 

 

Flom ved Nesbyen i mai 2018

Flom ved Nesbyen i mai 2018