Middagstinden 2 (Møre og Romsdal, Rauma kommune) - NVE

Middagstinden 2 er et ustabilt fjellparti ovanfor vassmagasinet Berillvatnet i Innfjorddalen, 17 km sørvest for Åndalsnes.

Middagstinden 2. Foto: M. Böhme, NGU

Middagstinden 2. Foto: M. Böhme, NGU

Trykk for større versjon

Fjellpartiet har ei tydeleg baksprekk, og det er avgrensa i aust av ei innsynking, medan avgrensinga i vest er uklar. Volum er om lag 1,5 millionar m3.

Periodiske målingar med dGPS mellom 2009 og 2015, viser bevegelsar oppimot 2,2 cm/år. Dette er stadfesta av satellittmålingar.

Eit skred kan nå Berillvatnet og påverke nokre få hus og hytter.

Konsekvenser for arealbruk

I utløpsområdet for skred og i oppskyllingsområdene for flodbølgen vil det være restriksjoner på bygging av tiltak i sikkerhetsklasse S3. NVE vil i dialog med Rauma kommune diskutere og avklare hva som er aktuell oppfølging av Middagstinden 2.

Tiltak/oppfølging

Årleg nominelt sannsyn for eit skred er mellom 1/1000 og 1/5000, og objektet blir følgt opp med periodiske målingar. Satellittreflektorar vart satt opp i 2019.

  

Ustabile fjellpartier. Kart: NVE Atlas

Ustabile fjellpartier. Kart: NVE Atlas

Trykk for større versjon

Faresoner Middagstinden. Kart: NVE

Faresoner Middagstinden. Kart: NVE

Trykk for større versjon

Kilde: Nasjonal database for ustabile fjellparti, NGU

Kilde: Nasjonal database for ustabile fjellparti, NGU

Trykk for større versjon

Middagstinden 2. Foto: P. Kielland, NGU

Middagstinden 2. Foto: P. Kielland, NGU

Trykk for større versjon

Decorative map

Map location pin Kart

Ustabile fjellparti og faresoner

Fjellskred