Kartleggingen av ustabile fjellparti med fare for fjellskred har foregått siden midten av 1990 tallet, og NVE har siden 2009 hatt ansvaret for det statlige kartleggingsprogrammet. Ustabile fjellparti er kartlagt i flere fylker, og en fare- og risikoklassifisering inngår i dette arbeidet. NGU utfører kartleggingen og klassifiseringen på oppdrag fra NVE, inkludert etableringen av en database som dokumenterer kartleggingen.

Den første fasen av dette arbeidet ble ferdigstilt i 2016, og inkluderte 22 objekter. Rapport 77:2016 dokumenterer dette. Den andre fasen ferdigstilles fortløpende i 2018. Se tabell!

På nve.no viser vi våre høyrisikoobjekter (7 stk. pr. nov 2018). Disse objektene overvåkes kontinuerlig av seksjon for fjellskred i NVE (SVF). I tillegg overvåkes noen objekter periodisk (10 stk. pr. nov 2018) med blant annet bruk av GNSS, GB-InSAR (radar fra bakken) og SB-InSAR (radar fra satellitt). 

Fjellpartier som havner utenom høyrisiko eller periodisk overvåking har liten eller ingen behov for oppfølging. Dette avgjøres på bakgrunn av kartlegging med fare- og risikoklassifisering samt resultater fra periodisk overvåking.

Tabellene viser de objektene som er ferdig klassifisert og hvilken overvåking/oppfølging disse har. Enkelte objekt har flere scenario. Vi har lagt ut de scenario som har høyest sannsynlighet og størst konsekvens. Der disse objektene har en hjemmeside på nve.no (høyrisiko eller periodisk) så linker vi til disse sidene. De andre med liten eller ingen oppfølging viser vi til NGUs database.

Møre og Romsdal

Kommune Objektnavn Scenario Sannsynlighet klasse Konsekvens klasse Klassifisert årstall Overvåking
Hareid Grøthornet   < 1/5000 Svært høy 2016 Nei
Midsund Oppstadhornet B 1/1000-1/5000 Middels 2016 Periodisk
Nesset Kjøtåfjellet   < 1/5000 Lav 2016 Nei
Norddal Flyene A 1/1000-1/5000 Svært lav 2018 Nei
Norddal Hegguraksla   1/100-1/1000 Høy 2005 Kontinuerlig
Rauma Børa C/D 1/100-1/1000 Svært lav 2016 Nei
Rauma Kamben A 1/1000-1/5000 Svært lav 2018 Nei
Rauma Mannen   1/100-1/1000 Middels 2009 Kontinuerlig
Rauma Middagstinden 1 A/B 1/1000-1/5000 Middels 2016 Periodisk
Rauma Middagstinden 2   1/1000-1/5000 Lav 2016 Periodisk
Rauma Nøsa A < 1/5000 Lav 2018 Nei
Rauma Svarttinden A < 1/5000 Middels 2018 Nei
Stranda Aksla A < 1/5000 Middels 2018 Nei
Stranda Åknes B > 1/100 Svært høy 2004 Kontinuerlig
Sunndal Gikling 2   < 1/5000 Middels 2016 Nei
Sunndal Gråhøa A 1/1000-1/5000 Lav 2018 Periodisk
Sunndal Ivasnasen A 1/1000-1/5000 Svært lav 2018 Periodisk
Sunndal Jøtulavlan   < 1/5000 Middels 2016 Nei
Sunndal Klingråket A 1/1000-1/5000 Middels 2018 Periodisk
Sunndal Vollan A < 1/5000 Lav 2018 Nei
Vannylven Høgefjellet B 1/1000-1/5000 Svært lav 2018 Nei
Vannylven Storehornet A/C < 1/5000 Middels 2018 Nei
Volda Solahylla A < 1/5000 Middels 2018 Nei

Rogaland

Kommune Navn Scenario Sannsynlighet klasse Konsekvens klasse Klassifisert Overvåking
Tysvær Hornafjellet   1/1000-1/5000 Svært lav 2016 Nei

Sogn og Fjordane

Kommune Navn Scenario Sannsynlighet klasse Konsekvens klasse Klassifisert Overvåking
Askvoll Lausefjellet A 1/1000-1/5000 Svært lav 2018 Nei
Aurland Joasetbergi, Stampa 1A < 1/5000 Svært høy 2016 Kontinuerlig
Aurland Vidme E 1/1000-1/5000 Svært lav 2016 Nei
Flora Strandanipa A < 1/5000 Middels 2018 Nei
Gloppen Ommedalsvatnet A/B < 1/5000 Svært lav 2018 Nei
Gloppen Osmundneset C < 1/5000 Høy 2016 Periodisk
Hyllestad Lifjellet øst B 1/1000-1/5000 Lav 2016 Periodisk
Luster Grånosene 3 A 1/1000-1/5000 Svært lav 2018 Nei
Stryn Oppigardshyrna B < 1/5000 Middels 2018 Nei
Vik Ovriseggi 3A 1/100-1/1000 Svært lav 2016 Nei

Telemark

Kommune Navn Scenario Sannsynlighet klasse Konsekvens klasse Klassifisert Overvåking
Tinn Svaddenipun C 1/100-1/1000 Lav 2016 Periodisk

Troms

Kommune Navn Scenario Sannsynlighet klasse Konsekvens klasse Klassifisert Overvåking
Kåfjord Gámanjunni 3   > 1/100 Middels 2016 Kontinuerlig
Kåfjord Indre Nordnes   1/1000-1/5000 Høy 2009 Kontinuerlig
Kåfjord Jettan B 1/100-1/1000 Høy 2009 Kontinuerlig
Kåfjord Oksfjellet B 1/100-1/1000 Høy 2018 Periodisk
Kåfjord Revdalsfjellet 1 B 1/1000-1/5000 Lav 2016 Periodisk
Kåfjord Revdalsfjellet 2   1/1000-1/5000 Høy 2016 Periodisk
Kåfjord Storhaugen blokk A/B <1/5000 Lav 2016 Nei
Nordreisa Doaresgaisa   1/100-1/1000 Lav 2016 Nei
Storfjord Humpen   1/1000-1/5000 Lav 2018 Nei
Tromsø Brosmebakktuva B/C/D 1/100-1/1000 Svært lav 2016 Nei
Tromsø Storsteinen   <1/5000 Lav 2016 Nei

Grøthornet i Hareid kommune. Foto: NGU

Klikk for større bilde

Kjøtåfjellet i Nesset kommune. Foto: NGU

Klikk for større bilde

Gikling 2 i Sunndal kommune. Foto: NGU

Trykk for større bilde

Hornafjellet i Tysvær kommune. Foto: NGU

Trykk for større bilde

Ovriseggi i Vik kommune. Foto: NGU

Klikk for større bilde

Brosmebakktuva i Tromsø kommune. Foto: NGU

Klikk for større bilde

Storsteinen i Tromsø kommune. Foto: NGU

Klikk for større bilde