Her er oversikten over de kartlagte fjellpartiene i Norge. NGU utfører dette på vegne av NVE.