Jettan er et ustabilt fjellparti som ligger 57 km øst for Tromsø og 20 km nord for Skibotn. Fjellpartiet er en del av Nordnesfjellet på østsiden av Lyngenfjorden og befinner seg i Kåfjord kommune.

Jettan, Nordnesfjellet. Foto: Ørjan Bertelsen

Det ustabile fjellpartiet på Jettan er beregnet til å være opp mot 6 mill m3 (scenario B). Jettan beveger seg inntil 4-5 cm i året. Fjellpartiet ligger ca 3 km nord for Indre Nordnes.

Det er lokal permafrost i fjellet, og vi tror at prosesser knyttet til smelting og variasjoner i is-temperatur og lokale vannivå er hovedårsaken til årstidsvariasjonene. Skred fra dette fjellpartiet vil utløse flodbølger mot fire kommuner. Av disse er Lyngseidet i Lyngen mest utsatt.

Flodbølgene kan nå mange boliger og forretningsbygg med potensielt flere hundre personer innenfor oppskyllingsområdet. Dette gir høy risiko for Jettan.

Lyngenområdet er kjent med fjellskred. I 1810 gikk det et skred fra Pollfjellet 16 km sørvest for Nordnesfjellet, på vestsida av Storfjorden. Påfølgende flodbølger tok livet av 14 mennesker.

På Jettan blir det brukt GPS, laser, strekkstag, radar fra bakken (GB-InSAR), radar fra satellitt (SB-InSAR), borehullsinstrument (DMS), elektroniske vater (tiltmeter), meteorologisk stasjon og web-kamera til overvåking.

Kart over fjellparti i Nord-Norge med døgnkontinuerlig overvåking. KART: NVE

Trykk for større versjon

Om Jettan i Troms

JETTAN I TROMS: Et skred inntil 6 millioner kubikkmeter vil utvikle flodbølger som kan ramme inntil 4 kommuner.

Antall mennesker i faresonen varierer med årstiden.

Facebook iconFølg fjellskredovervåkingen på Facebook

Vekesrapporter for overvaka objekt

Rapporter

NGI-rapport: Flodbølgeberegning som følge av fjellskred fra Jettan, Nordnesfjellet - august 2013.

Faresoner Jettan. Kart: NVE

Trykk for større versjon

Kilde: Nasjonal database for ustabile fjellparti, NGU

Trykk for større versjon

Decorative map

Map location pin Kart

Ustabile fjellparti og faresoner

Fjellskred