Totalstasjon - NVE

Totalstasjon er en målemetode hvor en laser måler avstander og vinkler (horisontale og vertikale) til en rekke prismer som er plassert rundt i det ustabile området av fjellpartiet. Totalstasjonen er plassert i ett stabilt område med fri sikt til prismene, og måler 3D-bevegelser til prismene.

Totalstasjonen er målt inn ved bruk av referanse-prismer med kjente posisjoner etablert ved statiske GNSS målinger i stabile områder. Den høye nøyaktigheten til innmålingen av totalstasjonen og referanse-prismene som korrigerer for atmosfærisk støy gir målemetoden en nøyaktighet på noen få millimeter.

 

Fjellvåken med totalstasjonen bakenfor glasset som har full oversikt til prismene på Åknes. Foto: T. Bergeng/NVE

Fjellvåken med totalstasjonen bakenfor glasset som har full oversikt til prismene på Åknes. Foto: T. Bergeng/NVE

Trykk for større versjon

Totalstasjon i Fjellvåken på Åknes. Foto: T. Bergeng /NVE

Totalstasjon i Fjellvåken på Åknes. Foto: T. Bergeng /NVE

Trykk for større versjon