Laser måling - NVE

I den kontinuerlige overvåkingen anvendes lasere for å måle avstander som er for lange til å måles med mekaniske måleinstrumenter. Systemet består av en fastmontert laser som måler avstand til en reflektorplate. En laserstråle beveger seg med lysets hastighet, og avstanden bergenes ved å måle tiden laserlyset bruker frem og tilbake fra reflektorplaten. Reflektorplaten og glasset på laseren er oppvarmet om vinteren for å motvirke ned-ising. Laseren måler i siktelinjen (LOS) og er i motsetning til mekaniske måleinstrumenter mer utsatt for atmosfærisk støy.

Lasermåler på Mannen. Foto: T.Bergeng/NVE

Lasermåler på Mannen. Foto: T.Bergeng/NVE

Trykk for større versjon

Laser reflektor på Mannen. Foto: T.Bergeng/NVE

Laser reflektor på Mannen. Foto: T.Bergeng/NVE

Trykk for større versjon