Klimastasjon - Meteorologiske data - NVE

Klimastasjon

Klimastasjoner er plassert ut på de fleste kontinuerlig overvåkte objektene. Klimastasjonene benyttes til å måle luft og fjelltemperatur, vindstyrke og retning, nedbør og snødybde. Data fra klimastasjonen kan sammenlignes med andre måledata for å avgjøre om klimaendringer påvirker bevegelser i fjellet. Det har blitt påvist at økt grunnvannsnivå fører til økt bevegelse, og det er da mulig å overvåke nedbør og snøsmelting for å forutse dette.

Klimadata fra klimastasjonene kan hentes her ved å søke på Gamanjunni, Nordnesfjellet, Åkerneset og Joasetbergi. 

Klimastasjon på Mannen. Foto: T. Bergeng /NVE

Klimastasjon på Mannen. Foto: T. Bergeng /NVE