Kamera - Overvåking - NVE

Overvåkings webkameraer

I overvåkingen brukes flere typer webkameraer. Mest vanlig er overvåkings kameraer som kan roteres 360 grader med zoom.  Disse er plassert ut på alle kontinuerlige overvåkte objekter og er til god hjelp for å inspisere skredområder, sjekke værforhold i sammenheng med data fra ulike måleinstrumenter, og sjekke værforhold før flyving ut i felt.

Under overvåkingen av Veslemannen var overvåkingskamera sentralt for sikkerheten. Det ble også benyttet ett høyoppløselig kamera som ved hjelp av piksel-gjenkjenning analyserte bevegelses-vektorer i de ustabile massene. Deformasjons-analysen var til god hjelp for forståelsen av Veslemannens bevegelser.

Deformasjons-analyse av Veslemannen 1.august 2019.

Deformasjons-analyse av Veslemannen 1.august 2019.

Retningsvektorer og forflytninghastigheter var til stor hjelp i forståelsen av det ustabile delområdet av Mannen.

Trykk for større versjon

Webkamera på Mannen. Foto: T. Bergeng /NVE

Webkamera på Mannen. Foto: T. Bergeng /NVE

Trykk for større versjon