Borehullsinstrumentering (DMS) - NVE

Borehullene i overvåkningen er instrumentert med differential monitoring system (DMS) som er lange strenger av flere ulike instrumenter fra det italienske selskapet CSG.

Eldre borehull er instrumentert med en lang streng av tiltmetere, piezometere og temperatur-sensorer slik at en kan se retningen borehullet beveger seg og vanntrykket med temperatur i borehullet.

Nyere borehull på Åknes er instrumentert med en lang streng av tiltmetere, piezometere og temperatur-sensorer samt oppblåsbare puter (packere). Disse packerene imiterer fast fjell og isolerer soner slik at vanntrykket som måles er mer naturtro en i de eldre åpne borehullene. 

Lengden på disse instrument-strengene varierer fra 50 til 190 meter med tiltmetere montert med 1 meters mellomrom. I de nyere borehullene er det montert ett piezometer ved hver packer for å måle vanntrykket i de isolerte sonene. Ved hjelp av instrument-strengene kan deformasjon og vanntrykk måles langs hele borehullet og hjelpe til i analyseringen av vanntrykkets betydning for stabiliteten i det pågående dreneringsprosjektet på Åknes.

Ut-kveiling av DMS i borehull på Åknes. Foto: T. Bergeng /NVE

Ut-kveiling av DMS i borehull på Åknes. Foto: T. Bergeng /NVE

Trykk for større versjon

Ut-kveiling av DMS med packere i borehull på Åknes. Foto: T. Bergeng /NVE

Ut-kveiling av DMS med packere i borehull på Åknes. Foto: T. Bergeng /NVE

Trykk for større versjon