Bakkebasert radarmåling (GB-InSAR) - NVE

Interferometrisk syntetisk apertur-radar fra bakken (GB-InSAR), måler avstand gjennom faseforskjeller i reflektert signal mellom to radarbilder på forskjellige tidspunkt fra nøyaktig samme sted. NVE bruker GB-InSAR både i kartlegging av potensielt ustabile fjellparti og i den kontinuerlige overvåkingen av høyrisikoobjektene.

NVE samarbeider med italienske Ellegi srl om drift av flere radarer (LiSALab system) til bruk i fjellskredovervåkingen. Radarene kan måle avstander opp til ca. 3 kilometer og prosessere radarbilder helt ned til intervaller på 2-3 minutter. Metoden gir unik romslig oppløsning av ustabile fjellpartier i sanntid til en eventuell kollaps.

Seksjonen for fjellskred er f.o.m. 2017 utrustet med en egen radartilhenger som raskt kan transporteres ut til hendelser som en ønsker å overvåke.

GB-InSAR i tilhenger til akutthendelser. Foto: L. Kristensen/NVE

GB-InSAR i tilhenger til akutthendelser. Foto: L. Kristensen/NVE

Trykk for større versjon

Georeferert GB-InSAR data for hele 2018.

Georeferert GB-InSAR data for hele 2018.

Målepunkter for radaren, tidligere antatt scenario og faktisk kollaps er henholdsvis vist med grønne stjerner, og svart og gul strek.

Trykk for større versjon

GB-InSAR i spesialbygget hus for kontinuerlig overvåking av Veslemannen. Foto: L. Kristensen/NVE

GB-InSAR i spesialbygget hus for kontinuerlig overvåking av Veslemannen. Foto: L. Kristensen/NVE

Trykk for større versjon

Radarmåling på Kvitfjellgjølet. Foto: T. Bergeng /NVE

Radarmåling på Kvitfjellgjølet. Foto: T. Bergeng /NVE

Trykk for større versjon