Instrumentering - NVE

Instrumentene brukt i overvåkingen tilpasses hvert enkelt objekt basert på blant annet risiko, kunnskapsgrunnlag og tilgjengelighet. For å gjøre den kontinuerlige overvåkingen redundant er flere ulike instrumenter og infrastruktur tatt i bruk. Hvilken instrumentering hvert enkelt objekt har kan leses på objektets side. Hvordan de ulike instrumentene fungerer kan leses inne på hvert enkelt instruments side nedenfor.