Høyeste varsel i dag

Åknes

Stranda kommune

Mannen

Rauma kommune

Hegguraksla

Norddal kommune

Joasetbergi

Aurland kommune

Overvåking

Overvåkingen av store ustabile fjellparti i Norge blir utført av seksjonen for fjellskred (SVF) i NVE. Objektene risikoklassifiseres av NGU på oppdrag fra NVE. Risikoklassifiseringen og en samfunnsøkonomisk kost/nytte vurdering brukes til å fastsette overvåkings grad av de kartlagte fjellpartiene (se rapport nr 77-2016). 

Det er 7 kontinuerlig- og 11 periodisk overvåkede objekter i Norge (se kartet til venstre). Hvordan en forholder seg til disse objektene i arealplaner kan en lese mer om på arealplansidene til NVE.

Basert på data fra overvåkingen setter SVF farenivået (fire trinn) for de ulike objektene og formidler dette til beredskaps aktørene (se farenivå for fjellskred).

Om ansvar

Du bruker informasjonen på eget ansvar. NVE tar forbehold om at det kan forekomme trykkfeil og mangler. NVEs vurdering av farenivå er basert på tilgjengelige måledata, observasjoner, meteorologiske data og gjelder for hvert høyrisikoobjekt. Du tilpasser egen risiko i utsatte områder ved å velge når, hvor og hvordan du ferdes.