Åknes

Ustabilt fjellparti i Stranda kommune

Mannen

Ustabilt fjellparti i Rauma kommune

Hegguraksla

Ustabilt fjellparti i Norddal kommune

Joasetbergi

Ustabilt fjellparti i Aurland kommune

Overvaking av store ustabile fjellparti med høg risiko i Norge vert utført av NVE. Sju fjellparti er definert som høgrisikoobjekt, og skal overvakast kontinuerlig.

Andre objekt blir periodisk overvaka, til dømes kvart år. Det arbeidet blir utført av NGU, på oppdrag frå NVE.

Korleis ein skal handtere høgrisikoobjekta i arealplanar kan ein lese meir om på arealplansidene til NVE.

Steinsprang på Veslemannen, juli 2016.

Stensprang på Oksfjellet, september 2016.

  

Kontaktinformasjon

Leiar for seksjon for fjellskred i NVE
Lars Harald Blikra

Vakthavande geolog
geosvf@nve.no

Vekesrapport for overvaka objekt

Facebook iconFølg fjellskredovervåkingen på Facebook

Decorative map

Map location pin Kart

Ustabile fjellparti og faresoner

Fjellskred
Periodisk overvaka objekt

Rapport 77:2016

Fare- og risikoklassifisering av ustabile fjellparti (PDF)

Andre ressurser

Slik måler vi bevegelse i ustabile fjellparti

Med GPS

Med laser

Med strekkstag