Fjellskredovervaking - NVE

Høyeste varsel i dag

Overvåkede fjellpartier i Norge

Klikk på objektene i det interaktive kartet for å lese mer om de.

Om ansvar

Du bruker informasjonen på eget ansvar. NVE tar forbehold om at det kan forekomme trykkfeil og mangler. NVEs vurdering av farenivå er basert på tilgjengelige måledata, observasjoner, meteorologiske data og gjelder for hvert høyrisikoobjekt. Du tilpasser egen risiko i utsatte områder ved å velge når, hvor og hvordan du ferdes.