Her finner du program og foredrag fra NVEs fagsamlinger i 2018

Program Region Vest

Skei 30.-31. januar 2018

Ålesund 07.-08. februar 2018

Region Vest dag 1

Korleis førebygge skadar, Leifseth, NVE

NVE rettleiar 2_2017, S-Erichsson, NVE

Kvifor er tverrfagleg samhandling, Verhage, NVE

Kommunen som aktør, Hovland, Fjaler

Kommunen som aktør, Wangen, Ørsta

Fylkesmannen som rettleiar, Hofset, FMSF

Fylkesmannen som rettleiar, Asper, FMMR

Stat og FK som vegeigar, Dolva, Vegdirektoratet

NVE sine roller i nedbørfelt, Samdal, NVE

Kommunen sitt ansvar og moglegheiter, Severinsen, FMSF

Kommunen sitt ansvar og moglegheiter, Frøyen, FMMR

Tilskotsordning for kartlegging, Eikenæs, NVE

Lokal utfordring og løysing, Solhaug, Gloppen

Gruppeoppgave dag 1, Slåke, NVE

Region Vest dag 2

Utfordringar i tettstadsvassdrag, Bakken, NVE

Overvannshåndtering-hvordan samhandle, Paus, Asplan Viak

Kartverktøy for vatn og vassdrag, Slåke, NVE

Gruppeoppgåve dag 2-Kvar renn vatnet, presentasjon Skei, Brox-Nilsen, NVE

Gruppeoppgave dag 2, oppgåvetekst Skei, Brox-Nilsen, NVE

Gruppeoppgåve dag 2-Kvar renn vatnet, presentasjon Ålesund, Sande, NVE

Gruppeoppgåve dag 2, oppgåvetekst Ålesund, Sande, NVE

Registrering av flom- og skred, Steffensen, NVE

Miljøtiltak i vassdrag, Rønningen, Stryn kommune

Aktuelt-Status kartlegging Sogn og Fjordane, Seljesæter, NVE

Aktuelt-Status kartlegging Møre og Romsdal, Høgseth, NVE

Kommunen sitt juridiske ansvar, Rogstad, NVE

Region Midt - Mosjøen

Program Mosjøen 11.-12. april 2018

Dag 1

Anne Britt Leifseth - Naturfare 

Irene Brox Nilsen - Klima 

Aart Verhage - Sammenhenger i nedbørsfeltet

Wibeke Johnsen - Kommunen i nedbørsfeltet

Jan Erik Marstad - Skogbruk og skogsveier 

Arne Jørgen Kjøsens - Tiltak i landbruket

Steinar Myrabø - Håndtering av flomfare, flomskredfare og overvann

Olianne Eikenæs - NVEs nye tilskuddsordning

Lars L. Slåke - Gruppeoppgave

 

Dag 2

Henning Simonsen - Naturfare

Asgeir Jordbru - Kommunens ansvar

Lars L. Slåke - Kartverktøy

Irene Brox Nilsen - Gruppeoppgave

Irene Brox Nilsen - Gruppeoppgave del 2

Kim H. Paus - Overvannshåndtering

Kjartan Orvedal - Flomsonekartlegging

Odd Are Jensen - Flom- og skreddatabasen 

 

Region Midt - Stjørdal

Program Stjørdal 19.-20. september

Dag 1

Grethe Helgås - Naturfare 

Henning Simonsen - Når naturskaden inntreffer

Jan Erik Marstad - Skogbruk og skogsveier

Arne Jørgen Kjøsnes - Tiltak i landbruket

Steinar Myrabø - Håntering av flomfare, skredfare og overvann

Kim H. Paus - Overvannshåndtering

Olianne Eikenæs - NVEs nye tilskuddsordning

Lars L. Slåke - Gruppeoppgave

 

Dag 2

Irene Brox Nilsen - Klima

Jan-Åge Sneve Gundersen - Kommunens ansvar

Lars L. Slåke - Kartverktøy

Irene Brox Nilsen - Gruppeoppgave

Kjartan Orvedal - Flomsonekartlegging

Siri Vannebo - Skredet i Leksvik, Indre Fosen kommune

Stein-Are Strand - Skredet i Leksvik, NVE

Jean-Sebastien L'Herureux - Skred i strandsonen

Odd Are Jensen - Flom- og skreddatabaser

 

Relevant litteratur

Kim H. Paus (2018) - Forslag til dimensjonerende verdier for trinn 1 i Norsk Vann sin tre-trinns strategi for håndtering av overvann

Region Øst - Lillehammer

Program Lillehammer 23.-24. oktober

Dag 1

Grethe Helgås - Naturfare

Paul Christen Røhr - Roller og ansvar

Steinar Myrabø - Sammenhenger i nedbørsfeltet

Eivind Junker - PBL som verktøy

Lars Rudi - Lillehammer kommune

Steinar Lyshaug - Skogbruk og skogsveier

Arne Jørgen Kjøsnes - Tiltak i landbruket

Kalle Kronholm - Utglidninger og skredfare

Kjetil Indrevær - NVE's tilskuddsordning

Lars L. Slåke - Gruppeoppgave 

 

Dag 2

Irene Brox Nilsen - Klima og klimaprofiler

Tord Einar Smestad - Kommunens ansvar

Lars L. Slåke - Kartverktøy

Irene Brox Nilsen - Gruppeoppgave

Kim H. Paus - Overvannshåntering

Bymann Hamududu - Vannlinjeberegninger

Odd Are Jensen - Flom- og skreddatabasen

 

Litteratur

Rundskriv - Samfunnssikkerhet i planlegging og byggesaksbehandling

Artikkel om Nissegården-saken

Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning

NOU - Overvann i planlegging

Region Øst - Skjetten

Program Skjetten 13.-14. november

Dag 1

Grethe Helgås - Forebygge skader

Paul Christen Røhr - Roller og ansvar

Steinar Myrabø - Nedbørsfeltet

Erlend Skullestad Hølland - Lørenskog kommune

Eivind Junker - PBL

Arne Jørgen Kjøsnes - Tiltak i landbruket

Kjetil Indrevær - NVE sin tilskuddsordning

Toril Wiig - Massedeponi og raviner

Lars L. Slåke - Gruppeoppgave

 

Dag 2

Irene Brox Nilsen - Klima og klimaprofiler

Geir Henning Hollup - Kommunens ansvar

Lars L. Slåke - Kartverktøy

Irene Brox Nilsen - Gruppeoppgave

Kim H. Paus - Overvannshåndtering

Bymann Hamududu - Vannlinjeberegninger

Odd Are Jensen - Flom- og skreddatabasen

 

Litteratur

Rundskriv - Samfunnssikkerhet i planlegging og byggesaksbehandling

Artikkel om Nissegården-saken

Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning

NOU - Overvann i planlegging

 

 

 

Region Nord - Svolvær

Program Svolvær 27.-28. februar

Dag 1

Anne Britt Leifseth - Hvordan forebygge skader

Gunnar Kristiansen - Naturverdier i vassdrag

Asgeir Jordbru - Kommunens ansvar

Stein-Are Strand - Fare for kvikkleier i strandsonen

Eva Forsgren - Arealplanlegging

Lars L. Slåke - Gruppeoppgave

Henning Simonsen - Forsikringsbransjens fokus

Andre Skogland - Skredsituasjoner - politiets rolle

Remi Solberg - Skredsituasjoner - kommunens rolle

Knut Aune Hoseth - Roller og ansvar ved flom- og skredhendelser

 

Dag 2

Rune Bratlie - Overvann: ansvar, utfordringer, klimaendringer

Trond Solberg - Helhetlig håndtering av overvann

Rune Kvannli - Lokale utfordringer og løsninger

Lars L. Slåke - Kartverktøy, kartlegging, tilskuddsordning

Rune Bratlie - Gruppeoppgave - hvor renner vannet?

Odd Arne Mikkelsen - Krasjkurs i snøskred

Odd Arne Mikkelsen - Snøskred i Lofoten januar 2019

Odd Arne Mikkelsen - Varsom og RegObs