Her finner du program og foredrag fra NVEs fagsamlinger i 2018

Program Region Vest

Skei 30.-31. januar 2018

Ålesund 07.-08. februar 2018

Region Vest dag 1

Korleis førebygge skadar, Leifseth, NVE

NVE rettleiar 2_2017, S-Erichsson, NVE

Kvifor er tverrfagleg samhandling, Verhage, NVE

Kommunen som aktør, Hovland, Fjaler

Kommunen som aktør, Wangen, Ørsta

Fylkesmannen som rettleiar, Hofset, FMSF

Fylkesmannen som rettleiar, Asper, FMMR

Stat og FK som vegeigar, Dolva, Vegdirektoratet

NVE sine roller i nedbørfelt, Samdal, NVE

Kommunen sitt ansvar og moglegheiter, Severinsen, FMSF

Kommunen sitt ansvar og moglegheiter, Frøyen, FMMR

Tilskotsordning for kartlegging, Eikenæs, NVE

Lokal utfordring og løysing, Solhaug, Gloppen

Gruppeoppgave dag 1, Slåke, NVE

Region Vest dag 2

Utfordringar i tettstadsvassdrag, Bakken, NVE

Overvannshåndtering-hvordan samhandle, Paus, Asplan Viak

Kartverktøy for vatn og vassdrag, Slåke, NVE

Gruppeoppgåve dag 2-Kvar renn vatnet, presentasjon Skei, Brox-Nilsen, NVE

Gruppeoppgave dag 2, oppgåvetekst Skei, Brox-Nilsen, NVE

Gruppeoppgåve dag 2-Kvar renn vatnet, presentasjon Ålesund, Sande, NVE

Gruppeoppgåve dag 2, oppgåvetekst Ålesund, Sande, NVE

Registrering av flom- og skred, Steffensen, NVE

Miljøtiltak i vassdrag, Rønningen, Stryn kommune

Aktuelt-Status kartlegging Sogn og Fjordane, Seljesæter, NVE

Aktuelt-Status kartlegging Møre og Romsdal, Høgseth, NVE

Kommunen sitt juridiske ansvar, Rogstad, NVE

Region Midt

Dag 1

Irene Brox Nilsen - Klima

Aart Verhage - Sammenhenger i nedbørsfeltet

Wibeke Johansen - Vefsn kommune

Jan Erik Marstad - Skogbruk og skogsveier

Arne Jørgen Kjøsnes - Tiltak i landbruket

Steinar Myrabø -Helhetlig håndtering i små nedbørsfelt

Olianne Eikenæs - Ny tilskotsordning

 

Dag 2

Henning Simonsen - Finans Norge

Asgeir Jordbru - fylkesmannen i Nordland

Lars Slåke - Kartverktøy

Gruppeoppgave - Nilsen

Gruppeoppgave del 2 - Nilsen

Kim Paus - overvannshåndtering

Kjartan Orvedal - Flomsonekartlegging

Odd Are Jensen - Flom og skredregistrering