Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE) ønsker velkommen til fagsamlinger i 2018 og 2019 på ulike steder i landet. Fagsamlingene skal sette fokus på helhetlig planlegging i nedbørfelt, med mål om at samfunnet skal bli enda bedre rustet til å møte flom- og skredhendelser i framtiden.

Fagsamlingene arrangeres for ansatte i kommuner, fylkeskommuner, fylkesmannen og konsulentselskap. I kommunene er det spesielt de som jobber med plan, byggesak, landbruk og teknisk (veg/VA) som vil ha utbytte av å delta.

Hovedtema:

Skred, flom og erosjon i nedbørfelt
Det er mange aktører med ulikt ansvar og interesser i et nedbørfelt. Landbruk, skogbruk, boligbygging og infrastruktur er noen av dem som gjør fysiske inngrep i nedbørfeltene. Hvordan kan vi samarbeide bedre for å redusere tallet på ødeleggende flom- og skredhendelser, og konsekvenser av slike hendelser når de oppstår? Kunnskapen om hverandre, som aktører i nedbørsfeltet er svært viktig for å få til en god samhandling. NVE vil derfor anbefale at deltagerne på denne fagsamlingen også tar del i tema som ikke er spesielt rettet mot sitt spesifikke fagområde.

Vann og vassdrag i byer og tettbygde områder
Hvordan kan avrenning og overvann håndteres i by og tettbygde områder i et allerede vått klima, der en venter økt nedbørsmengde og flere perioder med intens nedbør på grunn av klimaendringer? Dag to av samlingen setter mer fokus på hvordan håndtere vann i tettbygde områder. Her er det også viktig at de ulike aktørene har kunnskap om hverandre.   

 

Fagsamling Lillehammer, 23.-24. oktober 2018

Velkommen til fagsamlingen på Scandic Lillehammer Hotell. Påmelding gjør du her.

Programmet ligger her.

Frist for påmelding er 15. oktober

 

Fagsamling Skjetten, 13.-14. november 2018

Velkommen til fagsamlingen på Moxy Oslo Hotell. Påmelding gjør du her.

Programmet ligger her.

Frist for påmelding er 02. november

 

 

Tidligere fagsamlinger

Skei, Thon Hotel Jølster (Region Vest), 30.-31. januar 2018 (Programmet finner du her.)

Ålesund, Radisson Blu, (Region Vest), 07.-08. februar 2018 (Programmet finner du her.)

Norheimsund, Thon Hotel Sandven, (Region Vest), 14.-15. mars 2018 (Programmet finner du her.)

Mosjøen, Fru Haugans Hotell, (Region Midt), 11.-12. april 2018 (Programmet finner du her.)

Stjørdal, Scandic Hell Hotell, (Region Midt), 19.-20. september 2018 (Programmet finner du her.)