Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ønsker velkommen til fagsamlinger i 2018 og 2019 på ulike steder i landet. Fagsamlingene skal sette fokus på helhetlig planlegging i nedbørfelt, med mål om at samfunnet skal bli enda bedre rustet til å møte flom- og skredhendelser i framtiden.

Fagsamlingene arrangeres for ansatte i kommuner, fylkeskommuner, fylkesmannen og konsulentselskap. I kommunene er det spesielt de som jobber med plan, byggesak, landbruk og teknisk (veg/VA) som vil ha utbytte av å delta.

Hovedtema:

Skred, flom og erosjon i nedbørfelt
Det er mange aktører med ulikt ansvar og interesser i et nedbørfelt. Landbruk, skogbruk, boligbygging og infrastruktur er noen av dem som gjør fysiske inngrep i nedbørfeltene. Hvordan kan vi samarbeide bedre for å redusere tallet på ødeleggende flom- og skredhendelser, og konsekvenser av slike hendelser når de oppstår? Kunnskapen om hverandre, som aktører i nedbørsfeltet er svært viktig for å få til en god samhandling. NVE vil derfor anbefale at deltagerne på denne fagsamlingen også tar del i tema som ikke er spesielt rettet mot sitt spesifikke fagområde.

Vann og vassdrag i byer og tettbygde områder
Hvordan kan avrenning og overvann håndteres i by og tettbygde områder i et allerede vått klima, der en venter økt nedbørsmengde og flere perioder med intens nedbør på grunn av klimaendringer? Dag to av samlingen setter mer fokus på hvordan håndtere vann i tettbygde områder. Her er det også viktig at de ulike aktørene har kunnskap om hverandre.   

Kommende fagsamlinger i Region Nord

Foreløpig program for fagsamlingene i Region Nord finner du her.

 

Svolvær, Thon Hotel Lofoten 27.-28. februar 2019. 

Meld deg på fagsamling i Svolvær her.

Tromsø, Scandic Ishavshotel 11.-12. mars 2019. 

Meld deg på fagsamling i Tromsø her.

Karasjok, Scandic Karasjok 08.-09. mai 2019. 

Påmelding kommmer.

 

Kommende fagsamlinger i Region Sør

Arendal, Clarion Hotel Tyholmen 19.-20. mars 2019

Kongsberg, Quality Hotel Grand 26.-27. mars 2019

Stavanger, Quality Airport Hotel 02.-03. april 2019 

 

Tidligere fagsamlinger

Skei, Thon Hotel Jølster (Region Vest), 30.-31. januar 2018 (Programmet finner du her.)

Ålesund, Radisson Blu, (Region Vest), 07.-08. februar 2018 (Programmet finner du her.)

Norheimsund, Thon Hotel Sandven, (Region Vest), 14.-15. mars 2018 (Programmet finner du her.)

Mosjøen, Fru Haugans Hotell, (Region Midt), 11.-12. april 2018 (Programmet finner du her.)

Stjørdal, Scandic Hell Hotell, (Region Midt), 19.-20. september 2018 (Programmet finner du her.)

Lillehammer, Scandic Lillehammer (Region Øst), 23.-24. oktober 2018 (Programmet finner du her.)

Skjetten, Moxy Oslo Hotel (Region Øst), 13.-14. november 2018 (Programmet finner du her.)