Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE) ønsker med dette velkommen til fagsamlinger i 2018 og 2019. Fagsamlingene skal sette fokus på helhetlig planlegging i nedbørfelt, med mål om at samfunnet skal bli enda bedre rustet til å møte flom- og skredhendelser i framtiden.

Fagsamlingene arrangeres for tilsatte i kommuner, fylkeskommuner, fylkesmannen og konsulentselskap. I kommunene er det spesielt de som jobber med plan og byggesak, planlegging innen landbruk og teknisk (veg/VA) som vil ha utbytte av å delta.

Hovedtema:

Skred, flom og erosjon i nedbørfelt
Det er mange aktører med ulikt ansvar og interesser i et nedbørfelt. Landbruk, veibyggere, skognæringen, utbyggere og baneeiere er noen av dem som gjør inngrep i nedbørfeltene. Hvordan kan disse samarbeide for å redusere tallet på ødeleggende flom- og skredhendelser, og konsekvenser av slike hendelser når de oppstår?

Vann og vassdrag i byer og tettbygde områder
Hvordan kan avrenning og overvann håndteres i by og tettbygde områder i et allerede vått klima, der en venter økt nedbørsmengde og flere perioder med intens nedbør på grunn av klimaendringer?

Fagsamling i Mosjøen 11.-12. april 2018.

Programmet finner du her.

Vi holder fagsamlingen på Fru Haugans Hotel. For påmelding, klikk her.

Påmeldingsfrist er 26.03.2018.

For mer informasjon eller spørsmål om samlingen, kontakt region midt: rm@nve.no.

 

Fagsamling på Hell 18.-19. september 2018.

Programmet legges ut her når det er klart.

Informasjon om påmelding kommer.

 

Tidligere fagsamlinger

Skei, Thon Hotel Jølster (Region Vest), 30.-31. januar 2018 (Programmet finner du her.)

Ålesund, Radisson Blu, (Region Vest), 07.-08. februar 2018 (Programmet finner du her.)

Norheimsund, Thon Hotel Sandven, (Region Vest), 14.-15. mars 2018 (Programmet finner du her.)