Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE) ønsker med dette velkommen til fagsamlinger i 2018 og 2019. Fagsamlingene skal sette fokus på helhetlig planlegging i nedbørfelt, med mål om at samfunnet skal bli enda bedre rustet til å møte flom- og skredhendelser i framtiden.

Fagsamlingene arrangeres for tilsatte i kommuner, fylkeskommuner, fylkesmannen og konsulentselskap. I kommunene er det spesielt de som jobber med plan og byggesak, planlegging innen landbruk og teknisk (veg/VA) som vil ha utbytte av å delta.

Hovedtema:

Skred, flom og erosjon i nedbørfelt
Det er mange aktører med ulikt ansvar og interesser i et nedbørfelt. Landbruk, veibyggere, skognæringen, utbyggere og baneeiere er noen av dem som gjør inngrep i nedbørfeltene. Hvordan kan disse samarbeide for å redusere tallet på ødeleggende flom- og skredhendelser, og konsekvenser av slike hendelser når de oppstår?

Vann og vassdrag i byer og tettbygde områder
Hvordan kan avrenning og overvann håndteres i by og tettbygde områder i et allerede vått klima, der en venter økt nedbørsmengde og flere perioder med intens nedbør på grunn av klimaendringer?

Fagsamling i Norheimsund 14.-15. Mars 2018.

Programmet finner du her.

Vi holder fagsamlingen på Thon Hotel Sandven. For påmelding, klikk her.

Påmeldingsfrist 27.02.2018, frist for endringar og avmelding 21.02.2018.

For mer informasjon eller spørsmål om samlingen, kontakt region vest: rv@nve.no.

 

Fagsamling i Mosjøen 11.-12. april 2018.

Programmet finner du her.

Vi holder fagsamlingen på Fru Haugans Hotel. For påmelding, klikk her.

Påmeldingsfrist er 26.02.2018.

For mer informasjon eller spørsmål om samlingen, kontakt region midt: rm@nve.no.

 

Fagsamling på Hell 18.-19. september 2018.

Programmet legges ut her når det er klart.

Informasjon om påmelding kommer.

 

Tidligere fagsamlinger

Skei (Region Vest), 30.-31. januar 2018 (Programmet finner du her.)

Ålesund (Region Vest), 07.-08. februar 2018 (Programmet finner du her.)