Vindressurser - NVE

Denne siden er blitt flyttet! Den nye adressen til vindressurser finner du her: https://www.nve.no/energiforsyning/kraftproduksjon/vindkraft/vindressurser/