Østerhus

Navn
Østerhus
Løpenummer
891
Type
Kraftverk
År satt i drift
2003
Maksimal ytelse
0 MW
Midlere årsproduksjon (ref. 1981-2010)
0 GWh
Elspotområde
Elspotområde: 2
Fylke
Rogaland
Kommune
Suldal
Vassdrag
035.7C

Eiere

Selskap Eierandel Hovedeier Driftsselskap
Oddvar Kjelbotn 100.00 % X X

Konsesjonssak – vassdrag

Mikrokraftverk, Kaldebekk