Uvdal I

Navn
Uvdal I
Løpenummer
482
Type
Kraftverk
År satt i drift
1967
Maksimal ytelse
90 MW
Midlere årsproduksjon (ref. 1981-2010)
239 GWh
Brutto fallhøyde
595 m
Maksimal slukeevne
19 m3/s
Energiekvialent
1.315 kWh/m3
Elspotområde
Elspotområde: 5
Fylke
Buskerud
Kommune
Nore og Uvdal
Vassdrag
015.JB81

Eiere

Selskap Eierandel Hovedeier Driftsselskap
E-CO ENERGI AS 10.00 %
SKAGERAK KRAFT AS 90.00 % X X

Konsesjonssak – vassdrag

Reg. og overf. i Uvdalsvassdraget