Marvik

Navn
Marvik
Løpenummer
1555
Type
Kraftverk
År satt i drift
2008
Maksimal ytelse
0.8 MW
Midlere årsproduksjon (ref. 1981-2010)
2.2 GWh
Brutto fallhøyde
207 m
Maksimal slukeevne
0.5 m3/s
Energiekvialent
0.465 kWh/m3
Elspotområde
Elspotområde: 2
Fylke
Rogaland
Kommune
Suldal
Vassdrag
037.61

Eiere

Selskap Eierandel Hovedeier Driftsselskap
FOSSEKALLEN KRAFT AS 100.00 % X X

Konsesjonssak – vassdrag

Marvik minikraftverk