Ottar Holta

Navn
Ottar Holta
Løpenummer
1064
Type
Kraftverk
År satt i drift
1997
Maksimal ytelse
0 MW
Midlere årsproduksjon (ref. 1981-2010)
0.1 GWh
Elspotområde
Elspotområde: 2
Fylke
Rogaland
Kommune
Strand
Vassdrag

Eiere

Selskap Eierandel Hovedeier Driftsselskap

Konsesjonssak – vassdrag

Holta mikrokraftverk