Grødem Mikrokraftverk

Navn
Grødem Mikrokraftverk
Løpenummer
1052
Type
Kraftverk
År satt i drift
2001
Maksimal ytelse
0 MW
Midlere årsproduksjon (ref. 1981-2010)
0.1 GWh
Elspotområde
Elspotområde: 2
Fylke
Rogaland
Kommune
Strand
Vassdrag

Eiere

Selskap Eierandel Hovedeier Driftsselskap
J E EKORNES AS 100.00 % X X

Konsesjonssak – vassdrag

Grødem mikrokraftverk