Kleivane

Navn
Kleivane
Løpenummer
889
Type
Kraftverk
År satt i drift
2004
Maksimal ytelse
1 MW
Midlere årsproduksjon (ref. 1981-2010)
3.9 GWh
Elspotområde
Elspotområde: 2
Fylke
Rogaland
Kommune
Suldal
Vassdrag

Eiere

Selskap Eierandel Hovedeier Driftsselskap
KLEIVANE KRAFT AS 100.00 % X X

Konsesjonssak – vassdrag

Kleivane minikraftverk