Østabø

Navn
Østabø
Løpenummer
887
Type
Kraftverk
År satt i drift
2002
Maksimal ytelse
0.2 MW
Midlere årsproduksjon (ref. 1981-2010)
0.8 GWh
Elspotområde
Elspotområde: 2
Fylke
Rogaland
Kommune
Suldal
Vassdrag

Eiere

Selskap Eierandel Hovedeier Driftsselskap
ASBJØRN VANVIK 100.00 % X X

Konsesjonssak – vassdrag

Østabø minikraftverk i Nordåna