Vannkraftverk - NVE

Vollabekken

Navn
Vollabekken
Løpenummer
1712
Type
Kraftverk
År satt i drift
2012
Maksimal ytelse
1 MW
Midlere årsproduksjon (ref. 1981-2010)
2.9 GWh
Brutto fallhøyde
198 m
Maksimal slukeevne
0.6 m3/s
Energiekvialent
0.463 kWh/m3
Elspotområde
Elspotområde: 3
Fylke
Trøndelag
Kommune
Indre Fosen
Vassdrag
132.C

Eiere

Selskap Eierandel Hovedeier Driftsselskap
VOLLAKRAFT AS 100.00 % X X

Konsesjonssak – vassdrag

Vollabekken kraftverk