Vannkraftverk - NVE

Lielva

Navn
Lielva
Løpenummer
1709
Type
Kraftverk
År satt i drift
2012
Maksimal ytelse
1.2 MW
Midlere årsproduksjon (ref. 1981-2010)
3.5 GWh
Brutto fallhøyde
1.9 m
Maksimal slukeevne
0.8 m3/s
Energiekvialent
0.415 kWh/m3
Elspotområde
Elspotområde: 5
Fylke
Viken
Kommune
Flå
Vassdrag
012.CB5Z

Eiere

Selskap Eierandel Hovedeier Driftsselskap
NITO AS 100.00 % X X

Konsesjonssak – vassdrag

Lien minikraftverk