Vannkraftverk - NVE

Bruvollelva

Navn
Bruvollelva
Løpenummer
1449
Type
Kraftverk
År satt i drift
2010
Maksimal ytelse
3.8 MW
Midlere årsproduksjon (ref. 1981-2010)
12.4 GWh
Brutto fallhøyde
109.4 m
Maksimal slukeevne
3.9 m3/s
Energiekvialent
0.274 kWh/m3
Elspotområde
Elspotområde: 3
Fylke
Trøndelag
Kommune
Snåase – Snåsa
Vassdrag
128.D2Z

Eiere

Selskap Eierandel Hovedeier Driftsselskap
SMÅKRAFT AS 100.00 % X X

Konsesjonssak – vassdrag

Bruvollelva kraftverk