Vannkraftverk - NVE

Skjæveland

Navn
Skjæveland
Løpenummer
1280
Type
Kraftverk
År satt i drift
2005
Maksimal ytelse
0.1 MW
Midlere årsproduksjon (ref. 1981-2010)
0.6 GWh
Elspotområde
Elspotområde: 2
Fylke
Rogaland
Kommune
Bjerkreim
Vassdrag
027.BA

Eiere

Selskap Eierandel Hovedeier Driftsselskap
UKJENT X

Konsesjonssak – vassdrag

Skjæveland mikrokraftverk