Vannkraftverk - NVE

Ola Rise

Navn
Ola Rise
Løpenummer
1195
Type
Kraftverk
År satt i drift
1981
Maksimal ytelse
0 MW
Midlere årsproduksjon (ref. 1981-2010)
0.1 GWh
Elspotområde
Elspotområde: 3
Fylke
Trøndelag
Kommune
Midtre Gauldal
Vassdrag
122.BAB

Eiere

Selskap Eierandel Hovedeier Driftsselskap
UKJENT X

Konsesjonssak – vassdrag

Mikrokraftverk i Hauka