Vannkraftdatabase - NVE

Siden er ikke lenger i bruk. Ny Vannkraftdatabase finner du her:
https://www.nve.no/energiforsyning/kraftproduksjon/vannkraft/vannkraftdatabase/