NVEs månedsstatistikk (korttidsstatistikk) viser månedlig oversikt over produksjon og forbruk av elektrisk energi og innenlands salg av fyringsoljer.

Kontaktperson

Maria Sidelnikova, tlf: 22 95 98 92

Månedsstatistikk 2015

Månedsstatistikk Juli 2015

Månedsstatistikk 2014

Månedsstatistikk 2013

Om månedsstatistikken

NVE bygger sin korttidsstatistikk bl.a. på periodiske publikasjoner fra Statistisk sentralbyrå og Nord Pool, men nytter disse kildene på en måte som står for egen regning. Bruken av kilder m.v. er beskrevet i ER-notat nr 35/99.