Kostnader i energisektoren - NVE

NVE har jevnlig publisert rapporter om kostnader i energisektoren. Kostnadene er basert på faktiske energikostnader over levetiden, også kalt LCOE, hentet inn fra det norske markedet. Disse kan benyttes ved grove overslag i tidlige prosjektfaser eller ved analyser. Verktøyet på denne nettsiden visualiserer utvalgte kostnadsdata og gir brukeren mulighet til å sammenlikne energikostnadene forbundet med ulike teknologier. Alle bakgrunnsdata er hentet fra NVEs kostnadstall for 2018.

- Brenselspriser og avgiftssatser er oppdatert for 2018. Verdiene er hentet fra ulike kilder, blant annet Finansdepartementet, SSB og Energirapporten.

- For kostnadstallene for vind, vann og sol har vi gjort en egen analyse. For andre teknologier er det brukt inflasjonsjusterte kostnadstall fra tidligere analyser.

Den siste publikasjonen utgitt av NVE om kostnader i energisektoren finner du her.

Se brukerveiledning under verktøyet.

På venstre side i verktøyet finnes en valgmeny hvor diverse parametere kan justeres. Denne menyen kan åpnes ved å trykke på den blå stolpen til venstre. Her kan du velge ut teknologiene du ønsker å se kostnadsdata for, ved å huke av øverst i valgmenyen. Du kan også justere noen parametere som spiller inn på energikostnadene ved å trekke på de fire gliderene. Dersom du vil tilbakestille valgene dine, kan du klikke på NVE-logoen oppe til venstre. Stolpediagrammet viser LCOE for de ulike teknologiene gitt de valgte variablene. Ved å klikke på knappene øverst i vinduet kan du veksle mellom å se LCOE fordelt mellom utgiftsposter og utviklingen i LCOE frem mot 2040. Kostnadene i 2040 regnes ut ved hjelp av en teknologiforbedringsfaktor basert på antakelser gjort av NVE. Du kan også velge om du ønsker å se kostnadene i Euro per MWh eller øre per kWh med knappen oppe til høyre.

Data fra tabellen kan lastes ned ved å trykke på de tre prikkene oppe i hjørnet av tabellen og velge "eksporter data".

Har du spørsmål eller innspill til verktøyet, ta kontakt med Hallgeir Horne på mail: haho@nve.no.