The-MA er en kraftmarkedsmodell utviklet av Thema Consulting Group. Modellen simulerer det nord-europeiske kraftmarkedet med timesoppløsning. Det betyr at en kan simulere kraftproduksjon, forbruk og kraftpris hver time basert på gitte brensel- og CO2-priser. Modellen har ett enkelt grensesnitt som kan gjøre den velegnet til scenariostudier.

NVE benytter hovedsakelig modellen til langsiktige analyser av utviklingen av kraftmarkedet på kontinentet. Mer info om modellen finnes i linken til høyre.