Tall og fakta om energiforsyning, kraftressurser, kraftproduksjon og konsesjonsbehandling.

Ny kraftproduksjon

Endelige vedtak om konsesjon, og konsesjonsfritak for nye kraftprosjekter.

Kvartalsrapporter

Kraftmarkedsutviklingen i det foregående kvartalet samt de siste 12 måneder.

Vassmagasinstatistikk

Hver uke samler Norges vassdrags- og energidirektorat inn vannstandsmålinger fra de 489 viktigste vannmagasinene for å holde oversikt over kraftsituasjonen i landet

Kraftsituasjonsrapporter

Ukentlig rapport og oversikt over kraftituasjonen i Norge og Norden

Nøkkeltall for norsk kraftproduksjon ved inngangen av 2019 er vist i tabellen under. 

Produksjonsteknologi Antall kraftverk Installert effekt [MW] Årlig produksjon [TWh]
Vannkraft 1626 32257 134,91
Vindkraft 35 1695 3,87
Termisk kraft 31 700,75 3,5
Solenergi Ukjent 68* 0,06**
Totalt 1692 34720,75 142,34

* Kilde: Multiconsult

** Estimat

Kvartalsrapporter

SSBs elektrisitetsstatistikk

Statistikken omfatter produksjon, kraftutveksling og forbruk. Månedstallene bør benyttes når det er behov for nyere informasjon enn det som foreligger i den årlige statistikken.

Statistisk sentralbyrås elektrisitetsstatistikk