Energiforsyningsdata - NVE

Tall og fakta om energiforsyning, kraftressurser, kraftproduksjon og konsesjonsbehandling.

Ny kraftproduksjon

Endelige vedtak om konsesjon, og konsesjonsfritak for nye kraftprosjekter.

Kvartalsrapporter

Kraftmarkedsutviklingen i det foregående kvartalet samt de siste 12 måneder.

Vassmagasinstatistikk

Hver uke samler Norges vassdrags- og energidirektorat inn vannstandsmålinger fra de 489 viktigste vannmagasinene for å holde oversikt over kraftsituasjonen i landet

Kraftsituasjonsrapporter

Ukentlig rapport og oversikt over kraftituasjonen i Norge og Norden

Nøkkeltall for norsk kraftproduksjon ved utgangen av tredje kvartal 2019 er vist i tabellen under. 

Produksjonsteknologi Antall kraftverk Installert effekt [MW] Normalårsproduksjon [TWh]
Vannkraft 1 642 32 632 135,5*
Vindkraft 38 2 128 6,7
Termisk kraft 30 700 3,5
Totalt 1710 35 460

145,8

Tabell 1: * referert til tilsigsperioden 1981-2010

 

Kvartalsrapporter

SSBs elektrisitetsstatistikk

Statistikken omfatter produksjon, kraftutveksling og forbruk. Månedstallene bør benyttes når det er behov for nyere informasjon enn det som foreligger i den årlige statistikken.

Statistisk sentralbyrås elektrisitetsstatistikk