Kontrollstasjoner - NVE

I henhold til avtalen mellom Norge og Sverige om et felles elsertifikatmarked skal det gjennomføres kontrollstasjoner ved beslutninger om forhold som berører vesentlige rammebetingelser for elsertifikatmarkedet. En kontrollstasjon omfatter blant annet felles utredninger og drøftelser mellom partene om behov for endringer i regelverket om elserifikater.

  NVE Energimyndigheten  Felles      Underlag
Kontrollstasjon 2019 Rapport 96:2018 ER 2018:25   Figurer i rapporten
Kontrollstasjon 2017 del 1 Rapport 55:2016 ER 2016:09    
Kontrollstasjon 2017 del 2  Rapport 80:2016 ER 2016:19   Modellkøringer fra Oprimeering og Thema Consulting 
Kontrollstasjon 2014 Rapport 05:2014  ER 2014:04 Oppsummering 2014