Underlag til teknisk justering av kvoter publiseres 19.mai 2020 - NVE

Tirsdag den 19.mai 2020 kl. 13:00 vil NVE og den svenske Energimyndigheten publisere sine underlag til teknisk justering av henholdsvis den norske og svenske elsertifikatkvoten.