Underlag til teknisk justering av elsertifikatkvoten - NVE

NVE og den svenske Energimyndigheten har i dag publisert underlag for teknisk justering av henholdsvis norsk og svensk elsertifikatkvote for 2021. Forslaget innebærer at den norske elsertifikatkvoten økes fra 0,188 til 0,193, og at den svenske elsertifikatkvoten reduseres fra 0,263 til 0,255.

NVEs anbefaling til Olje- og energidepartementet kan lastes ned her. I tillegg har NVE utarbeidet et bakgrunnsnotat som forklarer hvordan teknisk justering regnes ut, som ligger på denne siden.

Energimyndighetens underlag til teknisk justering kan leses her.

For spørsmål vennligst kontakt:

Lars Fredrik Petrusson, lfep@nve.no

Frida Hugaas Aulie, frau@nve.no