Tredje kontrollstasjon under elsertifikatordningen - NVE ber om innspill til oppdraget innen 1. mars 2018 - NVE

21. desember 2017 oversendte Olje- og energidepartementet NVE et oppdrag i forbindelse med tredje kontrollstasjon under elsertifikatordningen.

Les oppdraget fra OED her.

Den svenske Energimyndigheten har mottatt lignende oppdrag. NVE ber nå om synspunkter på hvilke hensyn det er viktig å ta med i vurderingene under oppdraget. Innspill kan sendes til nve@nve.no innen 1. mars 2018. Merk eposten med: Innspill til tredje kontrollstasjon. Saksnr: 201710361.

Mer informasjon om oppdraget fra det svenske Miljö- och energidepartementet til den svenske Energimyndigheten finnes her.

Kontakt: Ingrid Ueland, prosjektleder, 22 95 94 57, inguel@nve.no