Torsdag 13. oktober offentliggjør NVE anbefalinger for elsertifikatordningen etter 2020 - NVE

Torsdag 13. oktober overleverer NVE kontrollstasjonsrapport 2017 (del 2) til Olje- og energidepartementet. Rapporten vil bli tilgjengelig på NVEs nettsider kl. 09.00, sammen med en felles norsk- svensk oppsummering av NVE og Energimyndighetens anbefalinger for elsertifikatordningens utforming etter 2020. Samme dag vil NVEs rapport bli presentert på Norges energidager.

Energimyndigheten i Sverige leverer sin rapport til det svenske Miljö- och energidepartementet mandag 17. oktober. Den svenske rapporten inkluderer også besvarelse av tilleggsoppdrag gitt til Energimyndigheten den 1. september 2016 om å foreslå ny kvotekurve for å utvide ordningen med 18 TWh til 2030. Lenke til den svenske rapporten blir tilgjengelig på NVEs nettsider. Abonner på elsertifikatnyheter.  

NVEs rapport presenteres på Norges energidager den 13. oktober

På Norges energidager vil NVE presentere NVEs kontrollstasjonsrapport med de viktigste anbefalingene for å sikre et fortsatt velfungerende elsertifikatmarked ved et nytt svensk mål i 2030. Presentasjonen finner sted på parallellsesjonen om en felles nordisk fornybarstrategi post 2020. Mer informasjon om program og påmelding finner du her. Påmeldingsfristen er 30. september.

Bakgrunn

I henhold til traktaten om et felles marked for elsertifikater mellom Norge og Sverige skal endringer i elsertifikatordningen i hovedsak gjennomføres ved såkalte kontrollstasjoner. Kontrollstasjon innebærer felles drøftinger og utredninger mellom partene om behov for endringer i regelverket.

Under kontrollstasjonen 2017 har NVE og Energimyndigheten, i brev fra hhv. Olje- og energidepartement og Miljö- och energidepartementet, av 24.09.2015 blitt bedt om å utrede nødvendige tilpasninger av elsertifikatordningen som følge av en eventuell utvidelse av elsertifikatordningen i ett land. Den 1.9.2016 mottok Energimyndigheten et tilleggsoppdrag om å forslå ny kvotekurve for å utvide ordningen med 18 TWh til 2030. Kontrollstasjonen 2017 er ment å gjennomføres slik at eventuelle lovendringer kan tre i kraft 1. januar 2018.

For spørsmål ta kontakt med:

Mari Hegg Gundersen, 22 95 91 24, eller Leif I. Husabø, 22 95 94 67