Tilleggsoppdrag mottatt. Andre kontrollstasjon under elsertifikatordningen - NVE

Olje- og energidepartementet har oversendt NVE et tilleggsoppdrag i forbindelse med andre kontrollstasjon under elsertifikatordningen.

Les tilleggsoppdraget fra OED her.

Den svenske Energimyndigheten har mottatt et lignende oppdrag. NVE ber nå om synspunkter på hvilke hensyn det er viktig å ta med i vurderingene under tilleggsoppdraget. Innspill kan sendes til nve@nve.no innen 5. februar 2016. Merk eposten med: Innspill til andre kontrollstasjon. Tilleggsoppdrag (saksnr: 201505455).

Mer informasjon om oppdraget fra det svenske Miljö- och energidepartementet til den svenske Energimyndigheten finnes her.

Kontakt: Anton Eliston, prosjektleder, 22 95 98 81