Tilbakeføring av 8785 elsertifikater i NECS - NVE

Korreksjonsoppgjøret for 2013 viste at fire elsertifikatpliktige til sammen har annullert 8785 elsertifikater for mange. Disse elsertifikatene tilbakeføres tirsdag 5. mai kl. 08.00.

Statistikken over annullerte elsertifikater i Norge vil bli oppdatert, og endringene i statistikken som følge av tilbakeføringen i Norge vil oppdateres samtidig i både NECS og Cesar.

Korrekt annulleringsvolum av elsertifikater for kalenderårene 2012, 2013 og 2014 er:

            NORGE

2014    5 296 418

2013    3 912 680        oppdatert!

2012    2 381 312

 

Kontaktpersoner:

Anton Eliston, NVE – 2295 9881

Lars Olav Fosse, Statnett (registeransvarlig) – 915 27 770