NVE varsler om at forslag til teknisk justering av den norske elsertifikatkvoten vil sendes ut på høring onsdag 12. juni kl. 10:00. Høringsbrev vil bli sendt ut til aktuelle respondenter, og fristen for innspill til høringen settes til 27.august 2019. På våre hjemmesider vil det samtidig publiseres et bakgrunnsnotat som forklarer tallgrunnlaget for den tekniske justeringen av elsertifikatkvotene.

Høringsnotat vil kunne lastes ned her på publiseringsdatoen.

Bakgrunnsnotatet vil kunne lastes ned her.