Teknisk justering av elserifikatkvoten for 2019 i Sverige - NVE

Den svenske regjeringen har besluttet å nedjustere  elsertifikatkvoten for 2019 fra 31,2 prosent til 30,5 prosent.

Mer informasjon om kvotejusteringen i Sverige finner du på Energimyndigheten i Sverige sin hjemmeside (lenke).