Sverige og Norge er enige om endringsavtale for elsertifikatmarkedet - NVE

I dag har endringsavtalen for det felles norsk-svenske elsertifikatmarkedet blitt undertegnet av Norge og Sverige.

Mer informasjon om endringsavtalen finner du på Olje- og energidepartementets hjemmeside 

 

Endring av avtale om et felles marked for elsertifikater kan lastes ned her

 

Kontaktperson

Anton Eliston +47 41490821