Statusrapport om elsertifikatordningen publiseres tirsdag 2. september - NVE

Tirsdag 2. september kl 10.00 vil NVE legge ut en rapport som blant annet oppsummerer status på godkjente anlegg i Norge og Sverige hittil i år. I tillegg gir statusrapporten en oversikt over markedspriser, beholdning av elsertifikater og antall utstedte elsertifikater. 

Statusrapporten vil bli publisert under Elsertifikatnyheter på NVE sine hjemmesider tirsdag 2. september kl. 10.00. Du kan abonnere på elsertifikatnyheter ved å registrere deg her.

 

Kontaktperson:

Anton J. Eliston +47 2295 9881 / ajel@nve.no